عزیز : .:.::.* جشن پاکی قهرمان‌های کانونی؛ خانم بنده پاک و آقای Töprak ا 317 * .::.:.

عزیز : .:.::. خبر مدیریتی .::.:.


اطلاعیه‌ی انجمن: اطلاعیه انجمن مسابقات
« بسم الله الرحمن الرحیم »
[تصویر:  f2bq919y7cum88i8itnl.jpg]

[تصویر:  ebbjj9yyu7u8216zm7ip.png]

بهترین رقابت ها، رقابت شخص با خودش هست.
به این ترتیب که هر شخص گذشته ی خودش رو در نظر بگیره و سعی کنه روز به روز در مقایسه با اون گذشته پیشرفت کنه.

هدف از فعالیت انجمن مسابقات، چیزی جز آماده سازی چنین بستری برای ترک خودارضایی نیست.
بستری که بتونه ضمن ایجاد انگیزه های رقابتی، مسیر رشد و تعالی رو برای هر یک از کاربران هموار کنه.[تصویر:  8koy8t0fs6p87hww1um9.png]

مسابقات این انجمن روند پلکانی داشته و از 5 پله ی مختلف تشکیل شده:
پله ی اول    ===> مسابقه ی 10 روزه
پله ی دوم    ===> مسابقه ی 20 روزه
پله ی سوم  ===> مسابقه ی 30 روزه
پله ی چهارم ===> مسابقه ی ماهانه
پله ی پنجم  ===> مسابقه ی بهترین ها

شرکت کننده در ابتدا وارد مسابقه ی 10 روزه میشه و با گذروندن این مسابقه و مسابقه های بعد از اون به ترتیب راهی مسابقات بالاتر میشه.


[تصویر:  9tlxf975qwu0fyu019dr.png]


1- موارد مسابقات:
مسابقات این انجمن صرفا برمبنای ترک خودارضایی نبوده و شامل موارد زیر میشه:
الف) عدم خودارضایی (استمنا)
ب) عدم دست ورزی (شروع به فرآیند خودارضایی از روی عمد و به قصد لذت)
ج) عدم ورود به سایت های مستهجن از روی عمد

هر شرکت کننده باید تمامی موارد بالا رو در نظر داشته و اون ها رعایت کنه.

2- تعریف روز خوب و روز بد مسابقات:
هر روز طبق تعریف انجمن مسابقات، یا روز خوب محسوب میشه یا روز بد.
به روزی که در اون شرکت کننده تمامی موارد مسابقات رو رعایت کنه، روز خوب گفته میشه؛
و به روزی که در اون شرکت کننده هر یک از موارد مسابقات رو رعایت نکنه، روز بد گفته میشه.

3- نحوه ی روزشماری مسابقات:
شرکت کننده در ابتدا با صفر روز خوب وارد مسابقات میشه. (آرمین / 1 فروردین / 0 روز خوب)
با هر روز خوبی که به دست میاره، تعداد روزهای خوبش افزایش پیدا می کنه. (آرمین / 1 فروردین / 1 روز خوب)
این روند تا زمانی که روزهای خوب ادامه داشته باشه، همچنان پایدار میمونه. (آرمین / 1 فروردین / 5 روز خوب)
تا اینکه خدایی نکرده روز بد داشته باشه و تعداد روزهای خوب از نو صفر بشه. (آرمین / 7 فروردین / 0 روز خوب)

4- نحوه ی اعلام وضعیت مسابقات:
هر شرکت کننده موظفه برای اعلام وضعیت از فرمت زیر استفاده کنه:
نام کاربری / تاریخ آخرین روز بد / تعداد روزهای خوب
مثلا: آرمین / 7 فروردین / 16 روز خوب

توجه 1: اعلام وضعیت هایی که بر مبنای فرمت بالا انجام نشه، توسط سرپرست نادیده گرفته میشه.
توجه 2: اگه خدایی نکرده لغزش داشتیم، به گفتن «روز بد داشتن» بسنده کنیم. چه خوبه دلیل روز بد رو بیان نکنیم تا اعتراف به گناه انجام نداده باشیم.
توجه 3: یادمون باشه که اگه روز بد داشتیم، به مسابقات قبل برنمی گردیم؛ تو همون مسابقه ای که هستیم، اعلام وضعیت هامون رو ادامه میدیم.

5- برنده شدن در مسابقات:
برای برنده شدن تو هر مسابقه، بسته به قانون اون مسابقه تعداد روزهای خوب باید به حد معینی برسه:
مسابقه ی 10 روزه    ===> رسیدن به 10 روز خوب
مسابقه ی 20 روزه    ===> رسیدن به 20 روز خوب
مسابقه ی 30 روزه    ===> رسیدن به 30 روز خوب
مسابقه ی ماهانه     ===> رسیدن به ضریبی از 30 روز خوب
مسابقه ی بهترین ها ===> رسیدن به ضریبی از 30 روز خوب

6- گرفتن جشن برای برندگان مسابقات:
با برنده شدن در هر یک از مسابقات، جشنی برای شرکت کننده در تاپیک جشن پاکی مسابقات تدارک دیده میشه؛
تا به این وسیله هم خودش از نتیجه ی تلاشش شادمان بشه و هم دیگران در شادی اون شخص سهیم باشن.

7- جوایز برندگان مسابقات:
برای برندگان هر یک از مسابقات جوایزی در نظر گرفته شده:
برنده ی مسابقه ی 10 روزه ===> 10 امتیاز در خط امتیاز 30 تایی + یک اعتبار مثبت
برنده ی مسابقه ی 20 روزه ===> 20 امتیاز در خط امتیاز 30 تایی + یک اعتبار مثبت
برنده ی مسابقه ی 30 روزه ===> 30 امتیاز در خط امتیاز 30 تایی + دو اعتبار مثبت
برنده ی مسابقه ی ماهانه  ===> یک ستاره ی جدید + دو اعتبار مثبت
برنده ی مسابقه بهترین ها  ===> یک ستاره ی جدید + دو اعتبار مثبت

توجه:
به کسی که 100 روز خوب پشت سر هم داشته باشه، مدال 100 روز پاکی و به کسی که 730 روز خوب پشت سر هم داشته باشه، تاج گردان اهدا میشه.
تو مسابقه ی بهترین ها در صورتی که تعداد ستاره ها به عدد 12 برسه، تاج 12 ماه پاکی و در صورتی که تعداد ستاره ها به عدد 24 برسه، تاج 24 ماه پاکی  اهدا میشه.

8- ورود اسم به تاپیک افتخارات کانون:
شرکت کننده ای که تعداد روزهای خوبش به عدد 730 برسه (یعنی 2 سال از پاکیش گذشته باشه)، جزء گروه ترک کرده های کانون به حساب میاد.
اسمش به تاپیک افتخارات کانون اضافه میشه و بهش تاج گردان اهدا میشه.

9- لیست انتظار مسابقات:
برای این که لیست مسابقات طولانی نشه و شرکت کنندگان فعال از شرکت کنندگان غیرفعال تمییز داده بشن، لیست انتظار مسابقات در نظر گرفته شده.
تو هر مسابقه بسته به قانون اون مسابقه و با توجه به تاریخ آخرین اعلام وضعیت شرکت کننده، اسم شرکت کننده های غیرفعال به تاپیک لیست انتظار مسابقات انتقال داده میشه.
مسابقه ی 10 روزه    ===> در صورتی که 20 روز از آخرین اعلام وضعیت گذشته باشه.
مسابقه ی 20 روزه    ===> در صورتی که یک ماه از آخرین اعلام وضعیت گذشته باشه.
مسابقه ی 30 روزه    ===> در صورتی که 2 ماه از آخرین اعلام وضعیت گذشته باشه.
مسابقه ی ماهانه     ===> در صورتی که 2 ماه از آخرین اعلام وضعیت گذشته باشه.
مسابقه ی بهترین ها ===> در صورتی که 6 ماه از آخرین اعلام وضعیت گذشته باشه.

10- بازگشت به مسابقات قبل:
امکان بازگشت به مسابقات قبل در حالت کلی وجود نداره.
با این حال اگر با درخواست کسی برای بازگشت موافقت شد، ستاره های شرکت کننده برداشته میشه و به مسابقه ی مربوطه بازگشت داده میشه.

توجه:
راهنما و قوانین جزئی تر هر یک از مسابقات تو پست اول هر کدوم از تاپیک های مسابقات بیان شده.
حتما قبل از فعالیت تو هر کدوم از مسابقات، پست مربوطه خونده بشه.