اطلاعیه‌ی انجمن: اطلاعیه انجمن گروه های ترک
انجمن گروه های ترک

معرفی انجمن:
انجمن گروه های ترک، محل تعامل اعضای کانون پیرامون ترک خودارضایی می باشد.
خانم ها در گروه باران و آقایان در گروه های سرو، صراط مستقیم و استوا به فعالیت می پردازند.

گروه های ترک فضایی است که کاربران می توانند با یکدیگر هم فکری نموده، درخواست کمک نمایند، سوالات خود را مطرح نموده و جهت ادامه‌ی راه به یکدیگر روحیه بدهند.
 
گروه‌‌های ترک خودارضایی، خانه‌ی اعضای کانون هست. جایی برای:
1- اعلام وضعیت پاکی.
2- مشارکت کردن و خبردادن اعضا از وضعیت‌ خودشان به بقیه اعضای گروه.
3- تعامل با دوستان هم نوع و جنس اعضا.
4- کمک گرفتن از حامیان و سرپرستان گروه.
5- انجام فعالیت‌های گروهی.
6- سوال پرسیدن و راهنمایی گرفتن از یکدیگر.
7- استفاده بردن از تجارب یکدیگر.
8- گفتن از حرف‌های ناگفته‌ برای یکدیگر.