امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
موضوع بسته شده است 

مسابقه ترک خودارضايی ارديبهشت 89* شرط : پيروزی در مسابقه 10 روزه *

اعلام وضعیت 2
1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/25 اردیبهشت89/2
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/25 ارديبهشت89/12
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/19 ارديبهشت89/9
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاک/24 اردیبهشت89/0
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
کنفوسیوس:
به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید...یک شمع روشن کنید...1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/25 اردیبهشت89/2
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/25 ارديبهشت89/12
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/19 ارديبهشت89/9
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاک/24 اردیبهشت89/0
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
خداوندا حکمت قدمهایی که برایم برمیداری بر من آشکار کن
تا درهایی که به سویم باز میکنی ندانسته نبندم
ودرهایی را که به رویم می بندی به اصرار باز نکنم
1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/25 اردیبهشت89/2
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/19 ارديبهشت89/9
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاک/24 اردیبهشت89/0
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
هدف حد نداره !
مرز و سد نداره !
-------------------------
PeOpLe WiTh GoAls Succeded, Because ThEy KnOw WheRe ThEy Are GoInG
خدایا مرا ببخشTears

1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/25 اردیبهشت89/2
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/19 ارديبهشت89/9
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاک/24 اردیبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
داشتن هیچ چیز به بهای معصیت خدا نمی ارزد.
1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/25 اردیبهشت89/2
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/19 ارديبهشت89/9
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5

35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15

36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاک/24 اردیبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

بچه ها من از مسابقه به علت نداشتن آمادگی لازم کناره گیری میکنم


1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/25 اردیبهشت89/2
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/19 ارديبهشت89/9
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5

35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15

36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/0
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاک/24 اردیبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
:s:
waiting for the end...
[اساسي داغونمTears

1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/25 اردیبهشت89/2
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/31ارديبهشت89/10
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاك/24ارديبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
حرف بزن
ابر مرا باز کن
دیر زمانیست که بارانی
ام............
منم مثل پونه خانم اساسی داغونم13131313TearsTears
نمی دونم چه مرگم شده. تو 15 روز سه بار:
یک چند روز برم گم و گور بشم شاید حالم بهتر بشه.icon_eek:Tears
1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
[b]10-کوروش/31اردیبهشت89/3[/13b]
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/31ارديبهشت89/10
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/29 ارديبهشت89/19
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاك/24ارديبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
هرچند حال و روز زمین و زمان بد است \ یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی فرشته ای که به پابوس آمده \ انگار بین رفتن و ماندن مردّد است
اینجا مدینه نیست، نه اینجا مدینه نیست \ پس بوی عطر کیست که مثل محمد است؟
حتی اگر به آخرخط هم رسیده ای \ اینجا برای عشق شروعی مجدد است
جایی که آسمان به زمین وصل می شود \ جایی که بین عالم و آدم، زبانزد است
هر جا دلی شکست به این جا بیاورید \ اینجا بهشت، شهر خدا، شهر مشهد است
[تصویر:  87267819991958480523.jpg]

حسین ارام جانم، حسین روح و روانم
بیا نگار اشنا، شب غمم سحر نما
مرا به نوکری خود، شها تو مفتخر نما

فعلا که من رکورد همه رو زدم Khansariha (46) 1313
توی دو ماه، 20 بار 13


1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/31اردیبهشت89/3
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/31ارديبهشت89/10
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/31 ارديبهشت89/20
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاك/24ارديبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
باران خانم اون حوری من را آماده کنین بی زحمت 4chsmu1
1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/31اردیبهشت89/3
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/5فروردین89/0
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/31ارديبهشت89/10
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/31 ارديبهشت89/20
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاك/24ارديبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||

آنكس كه نداند و نداند كه نداند / در جهل مركب ابدالدهر بماند
آنكس كه بداند و نداند كه بداند / بيدارش نماييد كه بس خفته نماند
سلام بچه ها

خب باید بگم تویه این مدت گند زدم اساسی !!!
اوضام بریخت شده !17
شده مثله قبل حتی بدتر !
حیف ، خوب اومده بودم جلو 50 روز رو رد کردم
که بیسابقه بود برام

ولی دوباره میخوام شروع کنم
1ماه وقت دارم خودم رو بسازم
وگرنه نمیدونم بعدش چی میشه ..

امیدوارم همتون موفق باشین

1-فايربرد/20شهريور88/0
2- تيشا/12دي88/0
3-پانيذ/28 اردیبهشت89/1
4-مهتاب_آر/14بهمن88/0
5-امين 2008/25بهمن88/0‏
6-اس اس ترک/26بهمن88/0
7-رها_رها/2 اسفند88/0
8-لاوتروث/5 اسفند88/0
9-رضا.../6 اسفند88/0
10-کوروش/31اردیبهشت89/3
11-تبسم/15 ارديبهشت89/1
12-احسان/26 اسفند88/0
13-سانی/26 اسفند88/0
14-نيلو/28 اسفند88/0
15-نپتون/3 اردیبهشت89/1
16-پسر_خوب/2فروردين89/0
17-آی سی نو/31اردیبهشت89/**
18-تری پاک/31 ارديبهشت89/14
19-رضاش/8فروردين89/6
20-هستی 69/8فروردین89/0
21- لیو فور ایور/9فروردین89/0
22-حميدرضا/27 ارديبهشت89/5
23-نگار/10فروردين89/0
24-سجاد/11فروردين89/3
25-ايليا/14فروردين89/1
26-حامدحامد/29 اردیبهشت89/5
27-بهار2/6 ارديبهشت89/3
28-آقاي ايده/19فروردين89/3
29-شاهد/24فروردين89/1
30-آرمان67 /24فروردین89/2
31-رز زرد/29 ارديبهشت89/5
32-پونه/31ارديبهشت89/10
33-خسرو/27 اردیبهشت89/2
34-ام دی الی/15 اردیبهشت89/5
35-ققنوس/17 اردیبهشت 89/15
36-ان444 /27فروردین89/3
37-جوس/24 اردیبهشت89/11
38-خسته شرمنده/28فروردین89/1
39-رضـا/31 ارديبهشت89/20
40-اميدرضا/6 ارديبهشت89/3
41-کوروش/29فروردين89/3
42-مجتبي/13 ارديبهشت89/8
43-حسين/18 اردیبهشت89/11
44-گتوسو/17 ارديبهشت89/5
45-مهدي/6 ارديبهشت89/3
46-سروناز/3 اردیبهشت89/3
47-پايیز/8 اردیبهشت89/6
48- توبه/16 اردیبهشت89/1
49-مجيد/3 اردیبهشت89/1
50-محمد-دی جی-کازین/14 ارديبهشت89/1
51-[توبه 18]/7 اردیبهشت89/0
52-همراز/8 ارديبهشت89/0
53-ققنوس2/9 ارديبهشت89/0
54-مسافر خدا/10 اردیبهشت 89/0
55-احسان خورشید/18 اردیبهشت89/1
56-پی500بی/12 اردیبهشت89/0
57-آسمونی/18 اردیبهشت89/0
58-جوان تنها/19 اردیبهشت89/0
59-ادریس/29 اردیبهشت89/3
60-با اراده/23 اردیبهشت89/0
61-آرش_پاك/24ارديبهشت89/1
62-استارلیت/25 اردیبهشت 89/0
63-(بی ام بی_اپل)/29 ارديبهشت89/0
gattuso/31 اردیبهشت/0
اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من:s:
خانم ها و آقایون عزیز تشریف بفرمایید در مسابقه ی ماه خرداد

فقط لطفا قوانین و کامل بخونید

منتظر حضور پرشور همتون هستیم به شدت...317

مسابقه ی ماه خرداد

مسابقه ی پلکانی
خوشا باران و وصف بی مثالش

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع / نویسنده
آخرین ارسال


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان