عزیز : .:.::. جشن قهرمان‌های پاکی؛ خانم‌ها نور الزهرا و golgoli و آقایان سپهر و جاویدان و Master و آخرین بار .::.:.


امتیاز موضوع:
 • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4.5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

چله های عاشقی گروهی (سرپرست: نور الزهرا)

سلام
سوره یس + حدیث کساء/ 29 روز


13 آبان:  [تصویر: 53.gif]/ 14 آبان:  [تصویر: 53.gif]/ 15 آبان:  [تصویر: 53.gif]/ 16 آبان:  [تصویر: 53.gif]/ 17 آبان:  [تصویر: 53.gif]/
18 آبان:  [تصویر: 53.gif] / 19 آبان:  [تصویر: 53.gif] / 20 آبان:  [تصویر: shy.gif] / 21 آبان:  [تصویر: 53.gif] / 22 آبان:  [تصویر: 53.gif] /
23 آبان:  [تصویر: 53.gif] / 24 آبان:  [تصویر: shy.gif] / 25 آبان:  [تصویر: shy.gif] / 26 آبان:  [تصویر: 53.gif] / 27 آبان:  [تصویر: 53.gif] /
28 آبان:  [تصویر: 53.gif]  / 29 آبان:  [تصویر: 53.gif] / 30 آبان:  [تصویر: 53.gif] / 01 آذر:  [تصویر: 53.gif] / 02 آذر:  [تصویر: 53.gif] /
03 آذر:  [تصویر: 53.gif] / 04 آذر:  [تصویر: 53.gif] / 05 آذر:  [تصویر: 53.gif] / 06 آذر:  [تصویر: 53.gif] / 07 آذر:  [تصویر: 53.gif] /
08 آذر:  [تصویر: 53.gif]  / 09 آذر:  [تصویر: shy.gif]  /  10 آذر:  [تصویر: shy.gif]  / 11 آذر:  [تصویر: 53.gif]  / 12 آذر:  [تصویر: 53.gif]  /
13 آذر: 53  / 14 آذر: 53  /  15 آذر: 53  / 16 آذر: 53  / 17 آذر:  /
18 آذر:  / 19 آذر:  /  20 آذر:  / 21 آذر:  / 22 آذر:  /

نقل قول: پیامی‌که می‌خواهید ارسال کنید دارای 34 تصویر است، شما حداکثر قادر به ارسال 30 تصویر هستید. لطفاً تعداد تصاویر را به حد مجاز برسانید.

چرا؟ Swear1
چرا من نمیتونم؟  Swear1
چرا کویین تونسته؟  Swear1

واقعا که  65

53  53  53

Growth is painful ... Change is painful
.But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong
 سپاس شده توسط
سلام

کویین/ 33 روز/ حدیث کساء


13 آبان/  [تصویر: 53.gif]              23 آبان/  [تصویر: 53.gif]              3 آذر/   [تصویر: 53.gif]             13 آذر/ [تصویر: 53.gif]
14 آبان/  [تصویر: 53.gif]              24 آبان/  [تصویر: shy.gif]             4 آذر/   [تصویر: 53.gif]              14 آذر/ [تصویر: 53.gif]
15 آبان/ [تصویر: shy.gif]              25 آبان/  [تصویر: 53.gif]              5 آذر/   [تصویر: 53.gif]              15 آذر/ 53
16 آبان/ [تصویر: 53.gif]              26 آبان/  [تصویر: 53.gif]              6 آذر/   [تصویر: 53.gif]               16 آدر/ 53
17 آبان/  [تصویر: 53.gif]             27 آبان/  [تصویر: 53.gif]              7 آذر/   [تصویر: 53.gif]               17 آذر/ 53
18 آبان/ [تصویر: 53.gif]              28 آبان/  [تصویر: 53.gif]              8 آذر/   [تصویر: 53.gif]  
19 آبان/ [تصویر: 53.gif]              29 آبان / [تصویر: 53.gif]              9 آذر/   [تصویر: 53.gif]
20 آبان/ [تصویر: 53.gif]              30 آبان/ [تصویر: 53.gif]              10 آذر/  [تصویر: 53.gif]
21 آبان/ [تصویر: 53.gif]              1 آذر/    [تصویر: 53.gif]              11 آذر/  [تصویر: 53.gif]
22 آبان / [تصویر: 53.gif]             2 آذر/   [تصویر: 53.gif]               12 آذر/  [تصویر: 53.gif]
 سپاس شده توسط
سلام

کویین/ 34 روز/ حدیث کساء


13 آبان/  [تصویر: 53.gif]              23 آبان/  [تصویر: 53.gif]              3 آذر/   [تصویر: 53.gif]             13 آذر/ [تصویر: 53.gif]
14 آبان/  [تصویر: 53.gif]              24 آبان/  [تصویر: shy.gif]             4 آذر/   [تصویر: 53.gif]              14 آذر/ [تصویر: 53.gif]
15 آبان/ [تصویر: shy.gif]              25 آبان/  [تصویر: 53.gif]              5 آذر/   [تصویر: 53.gif]              15 آذر/ [تصویر: 53.gif]
16 آبان/ [تصویر: 53.gif]              26 آبان/  [تصویر: 53.gif]              6 آذر/   [تصویر: 53.gif]               16 آدر/ [تصویر: 53.gif]
17 آبان/  [تصویر: 53.gif]             27 آبان/  [تصویر: 53.gif]              7 آذر/   [تصویر: 53.gif]               17 آذر/ [تصویر: 53.gif]
18 آبان/ [تصویر: 53.gif]              28 آبان/  [تصویر: 53.gif]              8 آذر/   [تصویر: 53.gif]               18 آذر/  53
19 آبان/ [تصویر: 53.gif]              29 آبان / [تصویر: 53.gif]              9 آذر/   [تصویر: 53.gif]               19 آذر/
20 آبان/ [تصویر: 53.gif]              30 آبان/ [تصویر: 53.gif]              10 آذر/  [تصویر: 53.gif]               20 آذر/
21 آبان/ [تصویر: 53.gif]              1 آذر/    [تصویر: 53.gif]              11 آذر/  [تصویر: 53.gif]               21 آذر/
22 آبان / [تصویر: 53.gif]             2 آذر/   [تصویر: 53.gif]               12 آذر/  [تصویر: 53.gif]               22 آذر/
 سپاس شده توسط
سلام

کویین/ 35 روز/ حدیث کساء


13 آبان/  [تصویر: 53.gif]              23 آبان/  [تصویر: 53.gif]              3 آذر/   [تصویر: 53.gif]             13 آذر/ [تصویر: 53.gif]
14 آبان/  [تصویر: 53.gif]              24 آبان/  [تصویر: shy.gif]             4 آذر/   [تصویر: 53.gif]              14 آذر/ [تصویر: 53.gif]
15 آبان/ [تصویر: shy.gif]              25 آبان/  [تصویر: 53.gif]              5 آذر/   [تصویر: 53.gif]              15 آذر/ [تصویر: 53.gif]
16 آبان/ [تصویر: 53.gif]              26 آبان/  [تصویر: 53.gif]              6 آذر/   [تصویر: 53.gif]               16 آدر/ [تصویر: 53.gif]
17 آبان/  [تصویر: 53.gif]             27 آبان/  [تصویر: 53.gif]              7 آذر/   [تصویر: 53.gif]               17 آذر/ [تصویر: 53.gif]
18 آبان/ [تصویر: 53.gif]              28 آبان/  [تصویر: 53.gif]              8 آذر/   [تصویر: 53.gif]               18 آذر/  [تصویر: 53.gif]
19 آبان/ [تصویر: 53.gif]              29 آبان / [تصویر: 53.gif]              9 آذر/   [تصویر: 53.gif]               19 آذر/  53
20 آبان/ [تصویر: 53.gif]              30 آبان/ [تصویر: 53.gif]              10 آذر/  [تصویر: 53.gif]               20 آذر/
21 آبان/ [تصویر: 53.gif]              1 آذر/    [تصویر: 53.gif]              11 آذر/  [تصویر: 53.gif]               21 آذر/
22 آبان / [تصویر: 53.gif]             2 آذر/   [تصویر: 53.gif]               12 آذر/  [تصویر: 53.gif]               22 آذر/
 سپاس شده توسط
Hanghead
من چله را از دست دادم
وسطاش همه چی خراب شد
خیلی شرمندم 2
کاش خراب نمیشد 809197ps94ijjhwg
49-2 واسه خاطر خدا Khansariha (8) 

[تصویر: photo_2017_12_19_00_50_42.jpg]کنترل نگاه و ذهن _ روزانه های قرآنی _ قرار عاشقی _ چله گروهی (تنظیم ساعت خواب) _ دوپامین دیتاکس(شنبه های خوش اخلاق) _ شروع زندگی خوب (موضوع خوش اخلاقی) _ مکتبخونه _ برنامه ریزی روزانه _ ز نیرو بود مرد را راستی _ باران_ درسیجات

 سپاس شده توسط
کویین/ 36 روز/ حدیث کساء


13 آبان/  [تصویر: 53.gif]              23 آبان/  [تصویر: 53.gif]              3 آذر/   [تصویر: 53.gif]              13 آذر/  [تصویر: 53.gif]             23 آذر/
14 آبان/  [تصویر: 53.gif]              24 آبان/  [تصویر: shy.gif]             4 آذر/   [تصویر: 53.gif]               14 آذر/  [تصویر: 53.gif]             24 آذر/
15 آبان/ [تصویر: shy.gif]              25 آبان/  [تصویر: 53.gif]              5 آذر/   [تصویر: 53.gif]               15 آذر/  [تصویر: 53.gif]
16 آبان/ [تصویر: 53.gif]              26 آبان/  [تصویر: 53.gif]              6 آذر/   [تصویر: 53.gif]               16 آدر/  [تصویر: 53.gif]
17 آبان/  [تصویر: 53.gif]             27 آبان/  [تصویر: 53.gif]              7 آذر/   [تصویر: 53.gif]               17 آذر/  [تصویر: 53.gif]
18 آبان/ [تصویر: 53.gif]              28 آبان/  [تصویر: 53.gif]              8 آذر/   [تصویر: 53.gif]               18 آذر/  [تصویر: 53.gif]
19 آبان/ [تصویر: 53.gif]              29 آبان / [تصویر: 53.gif]              9 آذر/   [تصویر: 53.gif]               19 آذر/  [تصویر: 53.gif]
20 آبان/ [تصویر: 53.gif]              30 آبان/ [تصویر: 53.gif]              10 آذر/  [تصویر: 53.gif]               20 آذر/  53
21 آبان/ [تصویر: 53.gif]              1 آذر/    [تصویر: 53.gif]              11 آذر/  [تصویر: 53.gif]               21 آذر/
22 آبان / [تصویر: 53.gif]             2 آذر/   [تصویر: 53.gif]               12 آذر/  [تصویر: 53.gif]               22 آذر/
 سپاس شده توسط
(1399 آذر 20، 11:56)*دختر پاک* نوشته است: Hanghead
من چله را از دست دادم
وسطاش همه چی خراب شد
خیلی شرمندم 2
کاش خراب نمیشد 809197ps94ijjhwg

دوباره شروع کن عزیزم
 سپاس شده توسط
(1399 آذر 20، 12:55)Queen نوشته است:
(1399 آذر 20، 11:56)*دختر پاک* نوشته است: Hanghead
من چله را از دست دادم
وسطاش همه چی خراب شد
خیلی شرمندم 2
کاش خراب نمیشد 809197ps94ijjhwg

دوباره شروع کن عزیزم

بسی خرسند گشتندی 317
ممنونیم
Thankyou  
*دختر پاک*
شنیدن ترجمه صوت قرآن 
شروع ۲۰ آذر
پایان ۲۹ دی۲۰ آذر 53
49-2 واسه خاطر خدا Khansariha (8) 

[تصویر: photo_2017_12_19_00_50_42.jpg]کنترل نگاه و ذهن _ روزانه های قرآنی _ قرار عاشقی _ چله گروهی (تنظیم ساعت خواب) _ دوپامین دیتاکس(شنبه های خوش اخلاق) _ شروع زندگی خوب (موضوع خوش اخلاقی) _ مکتبخونه _ برنامه ریزی روزانه _ ز نیرو بود مرد را راستی _ باران_ درسیجات

 سپاس شده توسط
کویین/ 37 روز/ حدیث کساء


13 آبان/  [تصویر: 53.gif]              23 آبان/  [تصویر: 53.gif]              3 آذر/   [تصویر: 53.gif]              13 آذر/  [تصویر: 53.gif]             23 آذر/
14 آبان/  [تصویر: 53.gif]              24 آبان/  [تصویر: shy.gif]             4 آذر/   [تصویر: 53.gif]               14 آذر/  [تصویر: 53.gif]             24 آذر/
15 آبان/ [تصویر: shy.gif]              25 آبان/  [تصویر: 53.gif]              5 آذر/   [تصویر: 53.gif]               15 آذر/  [تصویر: 53.gif]
16 آبان/ [تصویر: 53.gif]              26 آبان/  [تصویر: 53.gif]              6 آذر/   [تصویر: 53.gif]               16 آدر/  [تصویر: 53.gif]
17 آبان/  [تصویر: 53.gif]             27 آبان/  [تصویر: 53.gif]              7 آذر/   [تصویر: 53.gif]               17 آذر/  [تصویر: 53.gif]
18 آبان/ [تصویر: 53.gif]              28 آبان/  [تصویر: 53.gif]              8 آذر/   [تصویر: 53.gif]               18 آذر/  [تصویر: 53.gif]
19 آبان/ [تصویر: 53.gif]              29 آبان / [تصویر: 53.gif]              9 آذر/   [تصویر: 53.gif]               19 آذر/  [تصویر: 53.gif]
20 آبان/ [تصویر: 53.gif]              30 آبان/ [تصویر: 53.gif]              10 آذر/  [تصویر: 53.gif]               20 آذر/  [تصویر: 53.gif]
21 آبان/ [تصویر: 53.gif]              1 آذر/    [تصویر: 53.gif]              11 آذر/  [تصویر: 53.gif]               21 آذر/  53
22 آبان / [تصویر: 53.gif]             2 آذر/   [تصویر: 53.gif]               12 آذر/  [تصویر: 53.gif]               22 آذر/
 سپاس شده توسط
*دختر پاک*
شنیدن ترجمه صوت قرآن 
شروع ۲۰ آذر
پایان ۲۹ دی

۲۰ آذر [تصویر: 53.gif]. /   ۲۱ آذر  53
49-2 واسه خاطر خدا Khansariha (8) 

[تصویر: photo_2017_12_19_00_50_42.jpg]کنترل نگاه و ذهن _ روزانه های قرآنی _ قرار عاشقی _ چله گروهی (تنظیم ساعت خواب) _ دوپامین دیتاکس(شنبه های خوش اخلاق) _ شروع زندگی خوب (موضوع خوش اخلاقی) _ مکتبخونه _ برنامه ریزی روزانه _ ز نیرو بود مرد را راستی _ باران_ درسیجات

 سپاس شده توسط
*دختر پاک*
شنیدن ترجمه صوت قرآن 
شروع ۲۰ آذر
پایان ۲۹ دی

۲۰ آذر [تصویر: 53.gif]. /   ۲۱ آذر  [تصویر: 53.gif]. / ۲۲ آذر   53
49-2 واسه خاطر خدا Khansariha (8) 

[تصویر: photo_2017_12_19_00_50_42.jpg]کنترل نگاه و ذهن _ روزانه های قرآنی _ قرار عاشقی _ چله گروهی (تنظیم ساعت خواب) _ دوپامین دیتاکس(شنبه های خوش اخلاق) _ شروع زندگی خوب (موضوع خوش اخلاقی) _ مکتبخونه _ برنامه ریزی روزانه _ ز نیرو بود مرد را راستی _ باران_ درسیجات

 سپاس شده توسط
کویین/ 38 روز/ حدیث کساء


13 آبان/  [تصویر: 53.gif]              23 آبان/  [تصویر: 53.gif]              3 آذر/   [تصویر: 53.gif]              13 آذر/  [تصویر: 53.gif]             23 آذر/
14 آبان/  [تصویر: 53.gif]              24 آبان/  [تصویر: shy.gif]             4 آذر/   [تصویر: 53.gif]               14 آذر/  [تصویر: 53.gif]             24 آذر/
15 آبان/ [تصویر: shy.gif]              25 آبان/  [تصویر: 53.gif]              5 آذر/   [تصویر: 53.gif]               15 آذر/  [تصویر: 53.gif]
16 آبان/ [تصویر: 53.gif]              26 آبان/  [تصویر: 53.gif]              6 آذر/   [تصویر: 53.gif]               16 آدر/  [تصویر: 53.gif]
17 آبان/  [تصویر: 53.gif]             27 آبان/  [تصویر: 53.gif]              7 آذر/   [تصویر: 53.gif]               17 آذر/  [تصویر: 53.gif]
18 آبان/ [تصویر: 53.gif]              28 آبان/  [تصویر: 53.gif]              8 آذر/   [تصویر: 53.gif]               18 آذر/  [تصویر: 53.gif]
19 آبان/ [تصویر: 53.gif]              29 آبان / [تصویر: 53.gif]              9 آذر/   [تصویر: 53.gif]               19 آذر/  [تصویر: 53.gif]
20 آبان/ [تصویر: 53.gif]              30 آبان/ [تصویر: 53.gif]              10 آذر/  [تصویر: 53.gif]               20 آذر/  [تصویر: 53.gif]
21 آبان/ [تصویر: 53.gif]              1 آذر/    [تصویر: 53.gif]              11 آذر/  [تصویر: 53.gif]               21 آذر/  [تصویر: 53.gif]
22 آبان / [تصویر: 53.gif]             2 آذر/   [تصویر: 53.gif]               12 آذر/  [تصویر: 53.gif]               22 آذر/ 53
 سپاس شده توسط
کویین/ 40 روز/ حدیث کساء


13 آبان/  [تصویر: 53.gif]              23 آبان/  [تصویر: 53.gif]              3 آذر/   [تصویر: 53.gif]              13 آذر/  [تصویر: 53.gif]             23 آذر/   53
14 آبان/  [تصویر: 53.gif]              24 آبان/  [تصویر: shy.gif]             4 آذر/   [تصویر: 53.gif]               14 آذر/  [تصویر: 53.gif]             24 آذر/  53
15 آبان/ [تصویر: shy.gif]              25 آبان/  [تصویر: 53.gif]              5 آذر/   [تصویر: 53.gif]               15 آذر/  [تصویر: 53.gif]
16 آبان/ [تصویر: 53.gif]              26 آبان/  [تصویر: 53.gif]              6 آذر/   [تصویر: 53.gif]               16 آدر/  [تصویر: 53.gif]
17 آبان/  [تصویر: 53.gif]             27 آبان/  [تصویر: 53.gif]              7 آذر/   [تصویر: 53.gif]               17 آذر/  [تصویر: 53.gif]
18 آبان/ [تصویر: 53.gif]              28 آبان/  [تصویر: 53.gif]              8 آذر/   [تصویر: 53.gif]               18 آذر/  [تصویر: 53.gif]
19 آبان/ [تصویر: 53.gif]              29 آبان / [تصویر: 53.gif]              9 آذر/   [تصویر: 53.gif]               19 آذر/  [تصویر: 53.gif]
20 آبان/ [تصویر: 53.gif]              30 آبان/ [تصویر: 53.gif]              10 آذر/  [تصویر: 53.gif]               20 آذر/  [تصویر: 53.gif]
21 آبان/ [تصویر: 53.gif]              1 آذر/    [تصویر: 53.gif]              11 آذر/  [تصویر: 53.gif]               21 آذر/  [تصویر: 53.gif]
22 آبان / [تصویر: 53.gif]             2 آذر/   [تصویر: 53.gif]               12 آذر/  [تصویر: 53.gif]               22 آذر/ [تصویر: 53.gif]
*دختر پاک*
شنیدن ترجمه صوت قرآن 
شروع ۲۰ آذر
پایان ۲۹ دی

۲۰ آذر [تصویر: 53.gif]. /   ۲۱ آذر  [تصویر: 53.gif]. / ۲۲ آذر   [تصویر: 53.gif]. /۲۳ آذر 53 ./۲۴ آذر 53
49-2 واسه خاطر خدا Khansariha (8) 

[تصویر: photo_2017_12_19_00_50_42.jpg]کنترل نگاه و ذهن _ روزانه های قرآنی _ قرار عاشقی _ چله گروهی (تنظیم ساعت خواب) _ دوپامین دیتاکس(شنبه های خوش اخلاق) _ شروع زندگی خوب (موضوع خوش اخلاقی) _ مکتبخونه _ برنامه ریزی روزانه _ ز نیرو بود مرد را راستی _ باران_ درسیجات

سلام
سوره یس + حدیث کساء/ 40 روز


13 آذر: 53  / 14 آذر: 53  /  15 آذر: 53  / 16 آذر: 53  / 17 آذر:  53 /
18 آذر:  53 / 19 آذر:  53 /  20 آذر:  53 / 21 آذر:  53 / 22 آذر:  53 /
23 آذر:  53 / 24آذر:  53 /  25آذر:  53 / 26آذر:  53 / 27آذر:  53 /

53  53  53

Growth is painful ... Change is painful
.But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong
 سپاس شده توسط

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع / نویسنده
آخرین ارسال


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان