عزیز : .:.::. " تابستونت چطور گذشت؟ برای پاییز چه برنامه ای داری ؟ " .::.:.

عزیز : .:.::. تجربیات موفق خانم yaldaw ا .::.:.


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
موضوع بسته شده است 

مسابقه رهایی مردادماه 93 * شرط: پیروزی در مسابقه 30 روزه* (سرپرست : سنا، مرمر بانو)

128 روز خوب

دارم از خستگی میمیرم22
بـــــــــــهــــــــــــار 2 / 15 مهر 92 / روز خوب: 192 / روز پاک:0  در انتظار ستـــــــــــــــــــاره ششم به شرط پاکی و اعلام وضعیت

مرمربانــــــــــــــــــــو / 17 بهمن92 / روز خوب:156 / روز پاک:2  در انتظار ستـــــــــــــــــاره پنجم به شرط پاکی و اعلام وضعیت           

سمیـــــــــــــــــــــــــه /29 اسفند 92 / روز خوب:180/ روز پاک:1  در انتظار ستــــــــــــــــــاره ششم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                       

هپی گو لاکـــــــــــــی / 23 اردیبهشت 93 /روز خوب:56 / روز پاک:0 در انتظار ستــــــــــــــــــــاره سوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                   

پرستــــــــــــــــــــــــــو / 24 فروردین 93 / روز خوب:128 /روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــــاره چهارم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                               

سنـــــــــــــــــــــــــا /25 اردیبهشت 93 / روز خوب:70 / روز پاک:2 در انتظار ستـــــــــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                                           

زمیــــــــــــــــــــــــــــــن /10 خرداد 93 / روز خوب: 100 / روز پاک:0 در انتظار ستــــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                                           

لئــــــــــــــــــــــــــا / 10 خرداد  93 / روز خوب: 41/ روز پاک:2 در انتظار ستـــــــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                               

بی ادعـــــــــــــــــــــــــــــــــا/17 خرداد 93 / روز خوب: 0 /روز پاک:0 در انتظار ستــــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                   

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــی /21 خرداد 93 / روز خوب: 0/روز پاک : 0  در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت
                       

ســــاحـــــــــــــــــــــــل آرام / 28 خرداد 93/روز خوب: 16/ روز پاک:1 در انتظار ستــــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت           

راه بـــــــــــــــــــــــــهشت / 31 خرداد 93 / روز خوب: 12/ روز پاک:0  در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت           

تبســــــــــــــــــــــــــــــــم / 31 خرداد 93 / روز خوب:18 / روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                       

آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس/1 تیر 93/روز خوب:55 /روز پاک:0  در انتظار ستـــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                   

میلاد میلانـــــــــــــــــــــــــــــــو / 1 تیر 93 /روز خوب:17 / روز پاک:0  در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                               

محبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت/2 تیر 93 /روز خوب:0 /روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                                           


عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطا/4 تیر 93/روز خوب:53 /روز پاک:0  در انتظار ستـــــــــــــــــاره ششم  به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                                           

آخــــــــــــــــــــــــــــــرین بار /6 تیر 93 / روز خوب: 1/ روز پاک:0  در انتظار ستــــــــــــــــاره پنجم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                               

اکسپریــــــــــــــــــــــــا رضا / 13 تیر 93  /روز خوب:0/روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                   

ستـــــــــــــــــــــــــاره سهیل /1 مرداد  93 / روز خوب:10/روز پاک:2 در انتظار ستـــــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                       

انلـــــــــــــــــــــــــــــــــی / 1 مرداد 93 / روز خوب:26 /روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت           

مهــــــــــــــــــــــــــدیه / 1 مرداد 93 / روز خوب: 47 /روز پاک: 1 در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت           

رزمجــــــــــــــــــــــــــــو / 2 مرداد 93 / روز خوب:30 /روز پاک:2  در انتظار ستــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                       

رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا / 8 مرداد 93 / روز خوب: 0 /روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                   

احســــــــــــــــــــــــــــــان، / 10 مرداد 93 / روز خوب:7 / روز پاک:2  در انتظار ستـــــــــــــاره پنجم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                               

مــــــیــــتــــــــــــــوانـــــــم  / 11 مرداد 93 /روز خوب: 11/ روز پاک:0  در انتظارسـتـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                                           

سامـــــــــــــــــــــــان 69 / 16 مرداد 93 /روز خوب:0 / روز پاک:0 در انتظار ستــــــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                                           

حسیـــــــــــــــــــــــــن 422 / 20 مرداد 93 /روز خوب: 0/ روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                               

لاکـــــــــــــــــــــــــــــی بوی/22 مرداد 93 / روز خوب:5 /روز پاک:1 در انتظار ستـــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت                                   

گلبــــــــــــــــــــــــــــــرگ /22 مرداد 93/ روز خوب:36/ روز پاک :0 در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت                       

تـــــــــــــــــــــــــــــــــرلان / 25 مرداد 93 / روز خوب:3 /روز پاک:0 در انتظار ستــــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت           

شامـــــــــــــــــــــــــــرزا /25 مرداد 93 / روز خوب:1 / روز پاک:0  در انتظار ستـــــــــــــــــاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت           

سلامم Khansariha (57)
خدا قوت خدمت همگی clapping

لاکـــــــــــــــــــــــــــــی بوی/22 مرداد 93 / روز خوب:6 /روز پاک:3 در انتظار ستـــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت        
یا علی Confetti
 زندگی ات را با اراده خودت تغییر بده


 هر روز یه قدم

 هر چند کوچک

 به سمت آرزو هات بردار ...


129 روز خوب/ 24 فروردین/  منتظر ستاره 4:shadeshad:
سلام


خداقوت

عطــــــــــــــــــــا / 4 تیر 93/ روز خوب :54 / روز پاک: 0
[img=0x0]http://www.ktark.com/05_blue.png[/img]
سلام
رها0/92روزخوب /1روزپاک
سرپرستای عزیزوگرامی اسم من رها92هس نه رها این نکته رو رعایت کنین لطفا..
سلام Khansariha (8)

لاکـــــــــــــــــــــــــــــی بوی/22 مرداد 93 / روز خوب:7 /روز پاک:3 در انتظار ستـــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت  

لاکـــــــــــــــــــــــــــــی بوی/22 مرداد 93 / روز خوب:8 /روز پاک:0 در انتظار ستـــــــــــــــــاره دوم به شرط پاکی و اعلام وضعیت  
 زندگی ات را با اراده خودت تغییر بده


 هر روز یه قدم

 هر چند کوچک

 به سمت آرزو هات بردار ...


گلبرگی فردا میشه 40 روزهههههههههههههههه

هورااااااااااااااااااااااااااKhansariha (57)Khansariha (48)Khansariha (48)Khansariha (48)Khansariha (48)
سلااااااااااااااااااااااام علیکم
حالتون خوبه؟clapping
شرمنده ام که فرصت نمیشه به تک تک پست  ها جواب بدیم و تشویق کنیم
ولی خدا میدونه با دیدن پاکی هاتون چقدر هممون خوشحال میشیم 


ادامه بدین قهرمانا317


این جمله ی زیبا رو تقدیم میکنم بهتون

[تصویر:  290002488_1073shoro-kon.jpg]
سلام
خوب هستید؟
کلا حرکت لاک پشتی دارم من Vamonde

مهدیه/ 1 مرداد 93/ 48 روز خوب/ 1 روز پاک/ در انتظار ستاره اول به شرط پاکی و اعلام وضعیت303
سلامخداقوت

عطــــــــــــــــــــا / 4 تیر 93/ روز خوب :55 / روز پاک: 0
[img=0x0]http://www.ktark.com/05_blue.png[/img]

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع / نویسنده
آخرین ارسال


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان