عزیز : .:.::. جشن قهرمان‌های پاکی؛ 2 سال پاکی آقای جناب خان و 10 روز پاکی آقای ‌bahman26 ا .::.:.


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 476,219
موضوع‌ها: 507
اعضا: 12,127
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 100.68
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.11
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.56
تعداد ارسال‌های هر عضو: 39.27
تعداد موضوعات هر عضو: 0.04
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 938.29
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Rns
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26.92%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: مولانا (با 25 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: انجمن گروه‌های ترک (با 93,302 ارسال , 24 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
انجمن شبانه روزی (57,432 پاسخ)
مسابقه 10 روزه شرط: اعلام حضور در مسابقه (سرپرست: همساده و Queen) (31,586 پاسخ)
آرشیو گروه "رهروان پاکی" (گروه آقایان) (غیر فعال) (25,256 پاسخ)
آرشیو گروه "نسیم حیات" (گروه خانم ها) (غیر فعال) (24,498 پاسخ)
درد دل های شما (23,168 پاسخ)
اورژانس کانون (18,494 پاسخ)
مسابقه 20 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 10 روزه (سرپرست: BlueBoy) (16,277 پاسخ)
مسابقه کنترل نگاه و ذهن (سرپرست: mahdimontazer / سربازولایت) (12,963 پاسخ)
جشن پاکی (سرپرست: مولانا و سپهرر) (12,787 پاسخ)
مسابقه ماهانه شرط: پیروزی در مسابقه 30 روزه (سرپرست: soshians و عاشق و rezvaneh) (11,518 پاسخ)
قرار عاشقی (سرپرست: نور الزهرا) (11,498 پاسخ)
مسابقه 30 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 20 روزه (سرپرست: حامدحامد) (9,883 پاسخ)
ختم صلوات برای... (7,853 پاسخ)
۩ مشاعره ۩ (6,584 پاسخ)
تولدم مبارک (6,523 پاسخ)
انجمن شبانه روزی (6,009,035 بازدید)
مسابقه 10 روزه شرط: اعلام حضور در مسابقه (سرپرست: همساده و Queen) (3,104,842 بازدید)
درد دل های شما (3,004,938 بازدید)
آرشیو گروه "رهروان پاکی" (گروه آقایان) (غیر فعال) (2,579,502 بازدید)
آرشیو گروه "نسیم حیات" (گروه خانم ها) (غیر فعال) (2,201,495 بازدید)
اورژانس کانون (1,818,743 بازدید)
مسابقه 20 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 10 روزه (سرپرست: BlueBoy) (1,422,359 بازدید)
قرار عاشقی (سرپرست: نور الزهرا) (1,306,058 بازدید)
جشن پاکی (سرپرست: مولانا و سپهرر) (1,100,986 بازدید)
تولدم مبارک (833,481 بازدید)
مسابقه کنترل نگاه و ذهن (سرپرست: mahdimontazer / سربازولایت) (832,727 بازدید)
مسابقه ماهانه شرط: پیروزی در مسابقه 30 روزه (سرپرست: soshians و عاشق و rezvaneh) (766,823 بازدید)
مسابقه 30 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 20 روزه (سرپرست: حامدحامد) (765,537 بازدید)
ختم صلوات برای... (721,921 بازدید)
دعا برای تعجیل در ظهور آقا (سرپرست: مهدوی) (677,931 بازدید)