مهمان عزیز : .:. اعلام نتایج و جشن چهره ماندگار سال 98 کانون: شنبه 16 فروردین ساعت 20 .:.


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 432,226
موضوع‌ها: 459
اعضا: 11,567
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 98.41
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.1
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.63
تعداد ارسال‌های هر عضو: 37.37
تعداد موضوعات هر عضو: 0.04
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 940.67
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: magbot1
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26.81%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: karma (با 17 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: انجمن مسابقات ترک (با 107,945 ارسال , 97 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
انجمن شبانه روزی (53,653 پاسخ)
مسابقه 10 روزه شرط: اعلام حضور در مسابقه (سرپرست: همساده و Queen) (31,421 پاسخ)
گروه 1: "رهروان پاکی" (گروه آقایان) (25,117 پاسخ)
گروه 2: "نسیم حیات" (گروه خانم ها) (24,486 پاسخ)
درد دل های شما (23,095 پاسخ)
مسابقه 20 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 10 روزه (سرپرست: BlueBoy) (16,187 پاسخ)
اورژانس کانون (15,191 پاسخ)
مسابقه کنترل نگاه و ذهن (سرپرست: حوا هستم) (11,822 پاسخ)
جشن پاکی مسابقات (سرپرست: آبی و BlueBoy) (11,334 پاسخ)
مسابقه ماهانه شرط: پیروزی در مسابقه 30 روزه (سرپرست: soshians و عاشق و rezvaneh) (11,090 پاسخ)
قرار عاشقی (سرپرست: شادن) (10,758 پاسخ)
مسابقه 30 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 20 روزه (سرپرست: حامدحامد) (9,561 پاسخ)
ختم صلوات برای... (7,689 پاسخ)
تولدم مبارک (6,200 پاسخ)
مسابقه بهترین ها شرط: داشتن 6 ستاره (سرپرست: آرمین و مرد مجاهد و rezvaneh) (6,047 پاسخ)
انجمن شبانه روزی (5,731,607 بازدید)
مسابقه 10 روزه شرط: اعلام حضور در مسابقه (سرپرست: همساده و Queen) (3,003,075 بازدید)
درد دل های شما (2,896,287 بازدید)
گروه 1: "رهروان پاکی" (گروه آقایان) (2,483,179 بازدید)
گروه 2: "نسیم حیات" (گروه خانم ها) (2,119,577 بازدید)
اورژانس کانون (1,719,791 بازدید)
مسابقه 20 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 10 روزه (سرپرست: BlueBoy) (1,376,571 بازدید)
قرار عاشقی (سرپرست: شادن) (1,249,076 بازدید)
جشن پاکی مسابقات (سرپرست: آبی و BlueBoy) (928,898 بازدید)
تولدم مبارک (808,284 بازدید)
مسابقه کنترل نگاه و ذهن (سرپرست: حوا هستم) (756,529 بازدید)
مسابقه 30 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 20 روزه (سرپرست: حامدحامد) (727,726 بازدید)
مسابقه ماهانه شرط: پیروزی در مسابقه 30 روزه (سرپرست: soshians و عاشق و rezvaneh) (714,588 بازدید)
ختم صلوات برای... (698,805 بازدید)
دعا برای تعجیل در ظهور آقا (سرپرست: ...) (652,044 بازدید)