آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 426,637
موضوع‌ها: 458
اعضا: 11,517
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 98.68
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.11
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.66
تعداد ارسال‌های هر عضو: 37.04
تعداد موضوعات هر عضو: 0.04
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 930.52
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: volghan
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 26.8%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: 123Sanaz123 (با 20 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: انجمن مسابقات ترک (با 105,927 ارسال , 97 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
انجمن شبانه روزی (53,173 پاسخ)
مسابقه 10 روزه شرط: اعلام حضور در مسابقه (سرپرست: Jupiter و Queen) (31,135 پاسخ)
گروه 1: "رهروان پاکی" (گروه آقایان) (24,930 پاسخ)
گروه 2: "نسیم حیات" (گروه خانم ها) (24,346 پاسخ)
درد دل های شما (23,009 پاسخ)
مسابقه 20 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 10 روزه (سرپرست: BlueBoy) (16,004 پاسخ)
اورژانس کانون (14,945 پاسخ)
مسابقه کنترل نگاه و ذهن (سرپرست: حوا هستم) (11,705 پاسخ)
جشن پاکی مسابقات (سرپرست: BlueBoy ) (11,138 پاسخ)
مسابقه ماهانه شرط: پیروزی در مسابقه 30 روزه (سرپرست: soshians و rezvaneh) (10,663 پاسخ)
قرار عاشقی (سرپرست: شادن) (10,658 پاسخ)
مسابقه 30 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 20 روزه (سرپرست: حامدحامد) (9,209 پاسخ)
ختم صلوات برای... (7,630 پاسخ)
تولدم مبارک (6,202 پاسخ)
۩ مشاعره ۩ (سرپرست: ) (5,919 پاسخ)
انجمن شبانه روزی (5,707,473 بازدید)
مسابقه 10 روزه شرط: اعلام حضور در مسابقه (سرپرست: Jupiter و Queen) (2,995,125 بازدید)
درد دل های شما (2,884,336 بازدید)
گروه 1: "رهروان پاکی" (گروه آقایان) (2,470,829 بازدید)
گروه 2: "نسیم حیات" (گروه خانم ها) (2,110,993 بازدید)
اورژانس کانون (1,711,976 بازدید)
مسابقه 20 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 10 روزه (سرپرست: BlueBoy) (1,372,749 بازدید)
قرار عاشقی (سرپرست: شادن) (1,246,311 بازدید)
جشن پاکی مسابقات (سرپرست: BlueBoy ) (924,760 بازدید)
تولدم مبارک (804,511 بازدید)
مسابقه کنترل نگاه و ذهن (سرپرست: حوا هستم) (753,346 بازدید)
مسابقه 30 روزه شرط: پیروزی در مسابقه 20 روزه (سرپرست: حامدحامد) (721,596 بازدید)
مسابقه ماهانه شرط: پیروزی در مسابقه 30 روزه (سرپرست: soshians و rezvaneh) (707,070 بازدید)
ختم صلوات برای... (697,081 بازدید)
دعا برای تعجیل در ظهور آقا (سرپرست: ...) (650,965 بازدید)